Hanneke Stark

Hanneke Stark is theaterdocent en heeft een fascinatie voor taal. Tijdens de Masteropleiding Kunsteducatie aan de AHK deed ze literatuuronderzoek naar het effect van theater op taalvaardigheid binnen het primair onderwijs.

Taal, gekoppeld aan theaterwerkvormen als improvisatie, inleving, tableau, lichaamstaal, is voor haar een goed middel om de verbeelding te stimuleren. Verbeelding bij theater laat leerlingen daadwerkelijk optreden binnen een verzonnen werkelijkheid. Taal, identiteit en verbeelding zijn de peilers van waaruit zij de leerlingen binnen het onderwijs begeleidt.

Margriet Brosens

Margriet Brosens is theaterdocent en theatermaker. Ze is werkzaam binnen diverse onderwijsinstellingen, zowel in het speciaal als in het regulier onderwijs. Ze ontwikkelde verschillende lessenseries waarin de verbinding tussen theater en taalvaardigheden centraal staat. Via het spel gaat zij op zoek naar de kracht van taal, zowel fysiek als verbaal. Binnen haar lessen werken de leerlingen veel samen rondom de volgende vragen:  Hoe beweegt de ander? Wat zegt hij? Hoe komt dit over? En hoe kan ik daarop reageren?