Aanbod voor scholen

Theater & Taal biedt projecten aan voor scholen binnen het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
Voor iedere school maken wij een programma op maat, om samen de gewenste doelen te bereiken.
De projecten van Theater & Taal zijn geschikt voor scholen die een combinatie willen maken tussen cultuureducatie, taalontwikkeling, burgerschap en bewegend leren.

Onderwijsprojecten van Theater & Taal zijn:

– een lessenserie van 5 lessen per groep waarbij vanuit de taalmethode theaterlessen worden gegeven
– een projectweek rondom literatuureducatie waarin cultuureducatie en taalontwikkeling worden gecombineerd
– een coachingstraject voor leerkrachten om het taalonderwijs meer fysiek vorm te geven
– een teamtraining voor leerkrachten waarin werkvormen worden aangereikt om op een speelse manier aan taalontwikkeling te werken
– een lessenserie voor schakelklassen waarin de woorden van de week vanuit theater worden aangeboden

 

Artikel in LES, tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs

In dit artikel wordt de werkwijze van Theater&Taal met voorbeelden beschreven.

Artikel T & T