Aanbod voor bibliotheken

Theater & Taal maakt de verbinding tussen cultuureducatie en taalontwikkeling.
Onze projecten voor bibliotheken richten zich op het vormgeven van literatuureducatie vanuit theater.
Theater & Taal ontwikkelt daarnaast projecten voor groepen die de Nederlandse taal aan het leren zijn, daarbij werken we samen met taalhuizen.

Projecten binnen bibliotheken van Theater & Taal:

Workshop voor leesconsulenten / leescoördinatoren
Binnen deze actieve workshop bieden we de consulenten theaterwerkvormen aan vanuit boeken die geschikt zijn voor onder- midden en bovenbouw. De deelnemers kunnen hiermee direct in de praktijk aan de slag.

Workshop NT2
Theaterlessen aan groepen die de Nederlandse taal  leren.

Onderwijsaanbod
Literatuurprojecten voor scholen die verbonden zijn aan de bibliotheek. Naast leesplezier en leesbevordering, staat de reflectie op cultureel waardevolle teksten centraal.